Home/Daphne Sasanguie

Over Daphne Sasanguie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Daphne Sasanguie has created 65 blog entries.

Aanbod vzw OTA 2020

Beste partner, Na een deugddoende vakantie en de vele nieuwjaarswensen vliegen we er met veel goesting terug in! Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen heeft het komende jaar voor jullie alweer verschillende leer- en uitwisselingsmomenten in petto! Hieronder alvast het voorjaarsaanbod :  In 2020 blijven we actief omtrent de thema’s ‘minderjarige [...]

2020-02-13T13:33:49+01:0013 jan 2020|Nieuwsbrief10-OVL, Oost-Vlaanderen|

Het IROJ organiseert een opleidings- en intervisietraject ‘inzetten op het netwerk van het Kind’

Het IROJ OVL (forumgroep intersectorale trajecten jonge kinderen) zet in op het werken met netwerken en organiseert dan ook graag het opleidings- en intervisietraject ‘Inzetten op het netwerk van het kind’. Er wordt gestart met de kick-off op 14/02/2020 en vervolgens het traject op 16/03, 11/06 en 09/10. Dit alles gaat steeds door in [...]

IROJ OVL schreef een visietekst vermaatschappelijking in de jeugdhulp OVL

Het IROJ heeft de decretale opdracht om te werken rond vermaaatschappelijking in de Jeugdhulp. Het IROJ OVL richtte een intersectorale werkgroep op om dit samen vorm te geven in een gemeenschappelijk gedragen visienota de provincie Oost-Vlaanderen. Diverse jeugdhulpsectoren vinden er aanknopingspunten en bewustwordingsvragen om aan de slag te gaan met dit thema. IROJ- OVl visietekts_vermaatschappelijking_IJH_def IROJ [...]

Inspiratiedagen ‘A Way Home’ 18 en 19 feb 2020 Brussel/Antwerpen

De partners van het A Way Home project en het Mind The Gap collectief nodigen beleidsmakers, jongerenwerkers, onderzoekers, netwerken, … uit naar de A Way Home inspiratiedagen om samen coalities te bouwen om uitsluiting van jongvolwassenen te voorkomen en te beëindigen: 18 Februari 2020, Brussel en 19 Februari 2020, Antwerpen. [...]

2020-02-13T13:34:37+01:0002 dec 2019|Nieuwsbrief10-OVL, Oost-Vlaanderen|

IROJ advies mbt de aanvragen beveiligend verblijf

IROJ OVL apprecieert de ingediende aanvragen omdat de initiatiefnemers enthousiasme tonen voor deze uitdagende opdracht. Deze organisaties tonen de moed om met complexe dossiers aan de slag te gaan, waar thema’s zoals vrijheidsbeperkende maatregelen, kracht- en contextgericht werken niet vanzelfsprekend maar wel degelijk hand in hand kunnen gaan. Dit vergt [...]

2019-11-15T12:42:45+01:0015 nov 2019|Oost-Vlaanderen|

Aanvullende oproep GIO

Met een uitbreiding van RTH wil men bijdragen aan het bevorderen van de participatie van opgroeiende kinderen met (een vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten, zoals de kinderopvang en het gewoon onderwijs, zoals aangegeven in de nota aan de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 "Naar een vraaggestuurde [...]

2020-01-27T15:00:08+01:0012 nov 2019|Oost-Vlaanderen|

Studiedag Vertrouwenspersoon en Steunfiguur in de Jeugdhulp 2 dec 2019 Brussel, Herman Teirlinck

Elk kind, jongere, ouder of opvoedingsverantwoordelijke in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt in de jeugdhulp ook veel gewerkt met steunfiguren. Op deze studiedag vertrekken we vanuit de juridische benadering van het recht op bijstand voor cliënten in de jeugdhulp en trekken we het thema [...]

2019-10-23T10:03:36+02:0023 okt 2019|Oost-Vlaanderen|

Infomoment Kleinschalige Wooneenheden (KWE) 21 nov 2019-vac Gent

Op 21 november organiseert het ACT (agentschap Jonegrenwelzijn- Afdeling Contunuïteit en Toegang)  samen met de voorzieningen die een aanbod ‘Kleinschalige Wooneenheden (KWE)’ hebben een infomoment waarbij ze in gaan op de verschillende aspecten van deze werkvorm. Ze gaan in op de concrete doelgroep, ze bekijken de matching van vraag/aanbod en [...]

2019-10-18T17:47:45+02:0018 okt 2019|Oost-Vlaanderen|

‘Kinderen uit de Knel’ Infomoment voor professionals 28 oktober 2019 (nm), VAC Gent

‘Kinderen uit de Knel’ is een groepsprogramma voor ouders en hun kinderen in een moeilijke scheiding. Het groepsaanbod ‘Kinderen uit de Knel’ wordt voor de tweede keer georganiseerd in Oost-Vlaanderen, ism IROJ OVL. Vanaf november starten de intakegesprekken met kandidaat gezinnen om in februari 2020 met de groepsbijeenkomsten zelf te [...]

2019-10-18T10:41:35+02:0018 okt 2019|Oost-Vlaanderen|

IROJ organiseert op 08/11 ‘Efficiënter IJH-overleg in OVL’

Het IROJ OVL wil samen werken aan een efficiëntere en toekomstgerichte intersectorale samenwerkingsstructuur in de jeugdhulp in Oost-Vlaanderen en laat zich hiervoor begeleiden door PRONET (Arteveldehogeschool). Op 8 november 2019 (VM) organiseert het IROJ OVL  Toekomst In Beeld, een denkvoormiddag om samen met provinciale en regionale betrokkenen na te denken [...]

2019-10-15T15:22:02+02:0014 okt 2019|Nieuwsbrief9-OVL, Oost-Vlaanderen|