daphneadmin

/Daphne Sasanguie

About Daphne Sasanguie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Daphne Sasanguie has created 51 blog entries.

IROJ OVL organiseert ma 24/06/2019 opstartvergadering voor kandidaat indieners mbt oproep beveiligd verblijf (VAC Gent)

Beste Jeugdhulppartners, Op 13 mei 2019 verscheen de oproep mbt uitbouw vh residentieel aanbod in de jeugdhulp. Als IROJ OVL vinden we het belangrijk om intersectoraal mensen en organisaties samen te brengen om nieuw uitbreidingsbeleid samen vorm te geven. Bij deze nemen we graag het initiatief om geïnteresseerden uit [...]

2019-06-12T11:43:56+00:0011 jun 2019|Geen categorie, Oost-Vlaanderen|

Extra workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp 19/09 (vm) en 21/11 (vm) VAC Gent

Het IROJ OVL organiseert, samen met OTA vzw, 2 extra workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Er wordt opnieuw gestart met een korte voorstelling van OTA. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren [...]

2019-06-07T10:23:14+00:0005 jun 2019|Oost-Vlaanderen|

IROJ organiseert di 28/05 14u opstartverg. kandidaten Delictgerichte Contextbegeleiding

Beste Jeugdhulppartners, Op 06/05/2016 verscheen de oproep mbt delichtgerichte contextbegeleiding. Als IROJ OVL vinden we het belangrijk om intersectoraal mensen en organisaties samen te brengen om nieuw uitbreidingsbeleid samen vorm te geven. Bij deze nemen we graag het initiatief om geïnteresseerden uit te nodigen voor een opstartvergadering betreffende deze [...]

2019-06-04T15:07:25+00:0022 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Richtsnoeren jongvolwassenen

Eind 2017 werd vanuit voorzieningenbeleid een vragenlijst gestuurd naar de diverse sectoren, met als doel het in kaart brengen van goede praktijken die de overgang van jeugdhulp naar een stabiele verblijfssituatie faciliteren. Naast tal van goede praktijken1, kwam uit de antwoorden naar voren dat er nood is aan ‘richtsnoeren’/’handvatten’ [...]

2019-05-23T08:16:07+00:0021 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep aanbod beveiligend verblijf

De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien Regie verspreidt bijgevoegde rondzendbrief mbt de realisatie van aanbod beveiligend verblijf en de beleidskeuzes betreffende de uitbouw van de residentiële capaciteit in de jeugdhulp. Het decreet betreffende het nieuw jeugddeliquentierecht van 15 feb 2019 maakt de principiële keuze om gesloten begeleiding van minderjarige delictplegers [...]

2019-05-23T08:16:18+00:0013 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep VAPH globale individuele ondersteuning

Deze oproep omvat een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp om de participatie van opgroeiende kinderen met een (vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten, zoals kinderopvang en het gewoon onderwijs te bevorderen. Hiervoor wordt binnen het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp een nieuwe functie gecreëerd: ‘globale inclusieve ondersteuning’ (GIO). meer [...]

2019-05-23T08:16:36+00:0010 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep uitbreidingsbeleid delictgerichte contextbegeleiding

Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht (15 feb 2019) kiest er uitdrukkelijk voor om een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op jongeren die een delict plegen. In bijgevoegde  rondzendbrief lees je alles over de modaliteiten tot kandidaatstelling voor het organiseren van een ambulant aanbod als reactie op delicten. Aanvragen [...]

2019-05-28T10:21:11+00:0007 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep uitbreidingsbeleid RTH VAPH (meerderjarigen en minderjarigen)

In 2019 wordt er in Vlaanderen ingezet op de verdere uitbouw van het aanbod aan rechtstreeks toegankelijke hulp (meerderjarigen en minderjarigen). In bijgevoegde nota wordt de verdere werkwijze over de reguliere uitbreiding van RTH (1) en van begeleid werken (2) toegelicht. Wat de flexibele inzet van RTH-middelen voor inclusieve [...]

2019-05-07T16:00:16+00:0030 apr 2019|Nieuwsbrief6-OVL, Oost-Vlaanderen|

Workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp 29/05 (vm) en 17/06 (nm) VAC Gent

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die zo verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren [...]

2019-05-03T17:45:07+00:0025 apr 2019|Nieuwsbrief6-OVL, Oost-Vlaanderen|

Jongeren+ouders gezocht die willen meewerken à bevraging rond participatie in jeugdhulp

Nu ook enquête voor jongeren en ouders over participatie in de jeugdhulp. SAM is op zoek naar jongeren en ouders die willen meewerken aan een bevraging “participatie in de jeugdhulp”. Ben je een jeugdhulpverlener of -organisatie? Dan kan je ons daarbij helpen. SAM werkt aan een ondersteuningsaanbod “participatieve basishouding” [...]

2019-05-03T17:44:46+00:0025 apr 2019|Nieuwsbrief6-OVL, Oost-Vlaanderen|