Home/Daphne Sasanguie

Over Daphne Sasanguie

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Daphne Sasanguie has created 65 blog entries.

IROJ organiseert vormingstraject ‘werken met&rond jongvolwassenen’

Werken met en rond jongvolwassenen Een initiatief van de Oost-Vlaamse werkgroep Jongvolwassenen Wat Tijdens 5 dagdelen gespreid over 2019 en 2020 word je aan de hand van sprekers, workshops en intervisie uitgedaagd rond volgende thema’s: De complexiteit van het jongvolwassen zijn Flexibel en innovatief werken op casus en organisatieniveau [...]

2019-10-15T15:21:08+02:0014 okt 2019|Nieuwsbrief9-OVL, Oost-Vlaanderen|

Mobiele teams GGZ ondersteunen jongeren in jeugdhulp ter plekke

Jeugdhulpverleners worden steeds vaker geconfronteerd met kinderen en jongeren bij wie er sprake is van een meervoudige problematiek. Uit onderzoek is gebleken dat minstens één op drie jongeren die in de jeugdhulp begeleid wordt, psychisch kwetsbaar is. Vlaanderen zet daarom op initiatief van minister Vandeurzen een hulpprogramma ‘gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg [...]

2019-10-15T15:18:25+02:0002 sep 2019|Nieuwsbrief9-OVL, Oost-Vlaanderen|

Radar organiseert op 14-21/10 en 04/11 basisvorming KOPP + KOAPP

Radar, het Oost-Vlaams netwerk geestelijk gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, organiseert een basisvorming omtrent kinderen van ouders met een psychische- of afhankelijksheidsproblematiek (KOPP en KOAP) in samenwerking met Familieplatform. De vorming biedt concrete handvatten om zowel met de ouder als met het kind aan de slag te gaan. Thema’s die aan bod [...]

2019-10-15T15:19:59+02:0002 sep 2019|Nieuwsbrief9-OVL, Oost-Vlaanderen|

Beslissingsbrief GIO VAPH

Erkende RTH voorziengen konden een aanvraag indienen voor de nieuwe functie GIO, een rth functie die specifiek inzet op de participatie van jonge kinderen (tot het eerste leerjaar) met extra zorgnoden id reguliere opvang en onderwijs, met nadruk op de overgangsmomenten van thuis naar opvang, van opvang naar kleuterschool,... [...]

2019-10-15T15:19:41+02:0012 aug 2019|Nieuwsbrief9-OVL, Oost-Vlaanderen|

Extra workshops cultuursensitief werken in jeugdhulp 19/09 en 21/11 (vm)

Het IROJ OVL organiseert, samen met OTA vzw, 2 extra workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Er wordt opnieuw gestart met een korte voorstelling van OTA. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren [...]

2019-07-10T11:05:04+02:0005 jun 2019|Nieuwsbrief8-OVL, Oost-Vlaanderen|

IROJ organiseert di 28/05 14u opstartverg. kandidaten Delictgerichte Contextbegeleiding

Beste Jeugdhulppartners, Op 06/05/2016 verscheen de oproep mbt delichtgerichte contextbegeleiding. Als IROJ OVL vinden we het belangrijk om intersectoraal mensen en organisaties samen te brengen om nieuw uitbreidingsbeleid samen vorm te geven. Bij deze nemen we graag het initiatief om geïnteresseerden uit te nodigen voor een opstartvergadering betreffende deze [...]

2019-06-04T15:07:25+02:0022 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Richtsnoeren jongvolwassenen

Eind 2017 werd vanuit voorzieningenbeleid een vragenlijst gestuurd naar de diverse sectoren, met als doel het in kaart brengen van goede praktijken die de overgang van jeugdhulp naar een stabiele verblijfssituatie faciliteren. Naast tal van goede praktijken1, kwam uit de antwoorden naar voren dat er nood is aan ‘richtsnoeren’/’handvatten’ [...]

2019-05-23T08:16:07+02:0021 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep aanbod beveiligend verblijf

De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien Regie verspreidt bijgevoegde rondzendbrief mbt de realisatie van aanbod beveiligend verblijf en de beleidskeuzes betreffende de uitbouw van de residentiële capaciteit in de jeugdhulp. Het decreet betreffende het nieuw jeugddeliquentierecht van 15 feb 2019 maakt de principiële keuze om gesloten begeleiding van minderjarige delictplegers [...]

2019-07-24T15:54:12+02:0013 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep VAPH globale individuele ondersteuning

Deze oproep omvat een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp om de participatie van opgroeiende kinderen met een (vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten, zoals kinderopvang en het gewoon onderwijs te bevorderen. Hiervoor wordt binnen het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp een nieuwe functie gecreëerd: ‘globale inclusieve ondersteuning’ (GIO). [...]

2019-06-18T11:36:09+02:0010 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|