Het IROJ OVL (forumgroep intersectorale trajecten jonge kinderen) zet in op het werken met netwerken en organiseert dan ook graag het opleidings- en intervisietraject ‘Inzetten op het netwerk van het kind’.

Er wordt gestart met de kick-off op 14/02/2020 en vervolgens het traject op 16/03, 11/06 en 09/10. Dit alles gaat steeds door in het Vlaams Administratief Centrum te Gent (VAC). Meer informatie vinden jullie in de uitnodiging. Inschrijven kan via deze link: inschrijven

Storten op rekeningnmr BE23 2900 0164 6391 (De Hagewinde), met vermelding ‘IROJ actie: netwerk van het kind’.

We kijken er naar uit om samen met jullie dit boeiend traject te gaan!