Het IROJ heeft de decretale opdracht om te werken rond vermaaatschappelijking in de Jeugdhulp. Het IROJ OVL richtte een intersectorale werkgroep op om dit samen vorm te geven in een gemeenschappelijk gedragen visienota de provincie Oost-Vlaanderen. Diverse jeugdhulpsectoren vinden er aanknopingspunten en bewustwordingsvragen om aan de slag te gaan met dit thema.

IROJ- OVl visietekts_vermaatschappelijking_IJH_def

IROJ Vermaatschappelijking van de Jeugdhulp