Eind 2017 werd vanuit voorzieningenbeleid een vragenlijst gestuurd naar de diverse sectoren, met als doel het in kaart brengen van goede praktijken die de overgang van jeugdhulp naar een stabiele verblijfssituatie faciliteren. Naast tal van goede praktijken1, kwam uit de antwoorden naar voren dat er nood is aan ‘richtsnoeren’/’handvatten’ vanuit de administratie voor elke actie uit het actieplan jongvolwassenen2. Vb. wat is goede nazorg; uit welke elementen moet een ondersteuningsplan jeugdhulp minimaal voldoen, etc.

De richtsnoeren moeten inspiratie geven aan de implementatie van de acties in de dagdagelijkse praktijk met jongvolwassenen. Voorliggende nota komt aldus tegemoet aan de vraag van jeugdhulpaanbieders om een ‘kader’ te hebben waarbinnen ze creatief en innovatief met de acties aan de slag kunnen gaan.

Hier vindt u het document: Richtsnoeren_JH naar volwassenheid