Naar aanleiding van signalen op het terrein rond kinderen en jongeren van wie het ontwikkelingstraject blokkeert of dreigt te blokkeren, gaf Jongerenwelzijn – op vraag van Vlaams minister Jo Vandeurzen – de opdracht aan een werkgroep van academici om vanuit wetenschappelijk en klinisch perspectief voorstellen te formuleren voor de aanpak van jongeren met een complexe problematiek. Het resultaat is de verbeternota ‘Geblokkeerde ontwikkelingstrajecten bij jongeren. Beheersen, interveniëren, voorkomen’. Op 24 april 2019 wordt een conferentie georganiseerd over opgroeien en ontwikkelingstrajecten in Vlaanderen. Die zal dieper inzoomen op de kernbevindingen en voorstellen tot aanpak uit het rapport.

Uitnodiging conferentie opgroeien en ontwikkelingstrajecten 24 april 2019

inschrijven via de link:  https://www.kindengezin.be/evenementen/index.do?id=7261