Beste partner,

Na een deugddoende vakantie en de vele nieuwjaarswensen vliegen we er met veel goesting terug in!

Vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen heeft het komende jaar voor jullie alweer verschillende leer- en uitwisselingsmomenten in petto! Hieronder alvast het voorjaarsaanbod :

 In 2020 blijven we actief omtrent de thema’s ‘minderjarige vluchtelingen’ & ‘opgroeien in een gepolariseerde wereld’

De laatste jaren focusten de Vlaamse OTA’s op ondersteuning van hulpverleners in het werken met minderjarige vluchtelingen, zowel niet-begeleid als vergezeld door familieleden. We merken dat deze doelgroep een blijvende impact heeft op de voorzieningen en diensten binnen de IJH en willen ons daarom ook voor 2020 verder engageren binnen dit project. Onze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: van individuele ondersteuning op casusniveau tot teamcoaching en workshops of vorming op organisatieniveau. We doen dit ‘breed’ voor alle hulpverleners binnen alle sectoren van de integrale jeugdhulp (BJB, CLB, CAW, CGG, K&G, VAPH).

We hernemen in 2020 opnieuw de vorming gezinshereniging. In deze vorming focussen we ons op de  psychosociale impact van deze procedure op de minderjarige vluchtelingen. Hoe kan je als hulpverlener deze jongere zo goed mogelijk voorbereiden? En wat na de hereniging? Blijkt het steeds een verhaal van “one happy family” te zijn of ligt de waarheid in de realiteit ergens anders? Hoe worden kinderen opnieuw kinderen en welke rol is er voor de ouders weggelegd? Hoe ondersteun je het ‘nieuw samengesteld gezin’?

We starten met een nieuw aanbod ‘casustafels’. Een casustafel bestaat uit ongeveer 8 hulpverleners uit de integrale jeugdhulp. Aan de hand van enkele casussen gaan we in gesprek over specifieke thema’s. We starten met de thema’s gezinshereniging, het begeleiden van NBMV en identiteitsvorming bij jongeren. In groep bespreken we de casus, gaan we op zoek naar krachten en staan stil bij uitdagingen. Casussen worden steeds aangebracht door de deelnemers zelf, gekoppeld aan één of meerdere leervragen. Volgende thema’s komen aan bod:

Casustafel 1: De impact van gezinshereniging op gezinnen en individuen.
Casustafel 2: NBMV als doelgroep binnen de integrale jeugdhulp.
Casustafel 3: Identiteitsvorming bij jongeren met een (familiale) migratieachtergrond.

Vorig jaar waren Naima Charkaoui en Birsen Taspinar bij ons te gast om stil te staan bij welke littekens racisme nalaat bij kinderen en jongeren, welk effect dit heeft op hun identiteitsontwikkeling en hoe je als hulpverlener binnen de jeugdhulpverlening hen hierbij kan ondersteunen. We hernemen dit aanbod, een concrete datum is nog niet gekend.

Hoe ga je om met racisme en polarisering binnen een leefgroep, een dagcentrum, … Noteer alvast 4 juni in de agenda, we plannen hieromtrent een eigen aanbod. Meer info volgt.

Kalender:

30/01/2020        Casustafel 1 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30: inschrijvingsformulier

05/02/2020        Casustafel 1 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30: inschrijvingsformulier

07/02/2020        Vorming gezinshereniging in het VAC Brugge van 9u30 tot 16u: inschrijvingsformulier

05/03/2020        Casustafel 2 in het PAC Gent van 13u30 tot 16u30: inschrijvingsformulier

26/03/2020        Casustafel 2 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30: inschrijvingsformulier

07/05/2020        Vorming gezinshereniging in het PAC Gent van 9u30 tot 16u: inschrijvingsformulier

14/05/2020        Casustafel 3 in het PAC Gent van 9u30 tot 12u30: inschrijvingsformulier

28/05/2020        Casustafel 3 in het VAC Brugge van 9u30 tot 12u30: inschrijvingsformulier

04/06/2020        Save the date! Open vormingsaanbod racisme en polarisering – PAC Gent, meer info volgt …

  1. Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp

De superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening is dit een feit. Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Hoe maak ik verbinding met cliënten die verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik jongeren en ouders laten participeren als ik het gevoel heb dat we elkaar niet begrijpen?

We starten met een korte voorstelling van onze werking. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij onze en andere referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken. Enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod en we leren om andere vragen te stellen. Nadien reflecteren we over de toepassing in de praktijk vanuit concreet casusmateriaal.

Kalender:

22/01/2020        Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp in het PAC Gent: inschrijvingsformulier

30/04/2020        Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp in het VAC Brugge: inschrijvingsformulier

  1. Krachtgericht Waas en Dender (1G1P)

In het kader van 1 Gezin 1 Plan organiseert OTA, voor de partners uit het samenwerkingsverband Krachtgericht Waas en Dender, de workshop ‘cultuursensitief hulpverlenen’ en een open casusbespreking voor hulpverleners die met kinderen en jongeren met een (familiale) migratiegeschiedenis werken.

Kalender:

24/01/2020        Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp in het Huis van het Kind te St-Niklaas: inschrijvingsformulier

12/02/2020        Basisvorming cultuursensitief hulpverlenen in de jeugdhulp in MFC Hagewinde te Lokeren: inschrijvingsformulier

  1. Aan de slag met teams en organisaties

OTA wil dit jaar meer inzetten op het ondersteunen van teams en organisaties. Dit kan op verschillende manieren. OTA kan gevraagd worden aan te sluiten bij een teamvergadering of als externe supervisor waarbij we vanuit één of meerdere casussen en ervaringen van het team inzoomen op een specifieke leervraag. We brengen het kader van cultuursensitief handelen binnen (kennis, vaardigheden en attitude) en brengen reflectie en dialoog over het thema ‘diversiteit’ in het team en de organisatie op gang. Dit kan éénmalig, structureel of binnen een traject.

  1. Permanentiemomenten

U kan ons iedere voormiddag (behalve dinsdag) bereiken van 9u tot 12u30. Onze contactgegevens kan u terugvinden op onze website.

Meer informatie over ons aanbod kan u terugvinden op onze website. Hebt u een andere vormingsvraag of kunnen we iets betekenen voor u of uw organisatie, dan horen we het graag!

Vriendelijke groeten,

Greet Lenaerts – Coördinator

vzw OTA Oost- en West-Vlaanderen

Woodrow Wilsonplein 2 9000 Gent

Tel. 09 267 75 34 Gsm 0496 59 76 19

www.otavzw.be