Met een uitbreiding van RTH wil men bijdragen aan het bevorderen van de participatie van opgroeiende kinderen met (een vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten, zoals de kinderopvang en het gewoon onderwijs, zoals aangegeven in de nota aan de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 “Naar een vraaggestuurde zorg en ondersteuning met zorggarantie voor kinderen en jongeren met een handicap”.

Men doet dit door de rechtstreeks toegankelijke ondersteuning op een meer flexibele wijze in te zetten en door de samenwerking met kinderopvang en gewoon onderwijs te bevorderen via de nieuwe functie ‘globale individuele ondersteuning’. In Oost-Vlaanderen zijn al een groot deel aanbieders gekend, maar er is een resterend puntenaantal van 58,23 punten te verdelen. Deze werden niet verdeeld onder de reeds geselecteerde aanbieders, waardoor een nieuwe oproep nodig is om deze middelen te verdelen. De criteria zijn ongewijzigd ten opzichte van de eerste oproep. U vindt ze terug in deze aanvullende oproep.

aanvullende oproep GIO VAPH

IROJ advies mbt gio deel 3

Kandidaturen worden ingediend bij het VAPH via erkenningen@vaph.be ten laatste op 21 november 2019 via het formulier in bijlage (bij verwante pagina’s, formulieren). Deze worden nadien aan het IROJ bezorgd. Het advies van het IROJ Oost-Vlaanderen wordt verwacht tegen 21 december 2019.