Erkende RTH voorziengen konden een aanvraag indienen voor de nieuwe functie GIO, een rth functie die specifiek inzet op de participatie van jonge kinderen (tot het eerste leerjaar) met extra zorgnoden id reguliere opvang en onderwijs, met nadruk op de overgangsmomenten van thuis naar opvang, van opvang naar kleuterschool,…

Het IROJ OVL formuleerde hieromtrent een advies, rekening houdend met een voorstel van het Oost-Vlaams platform minderjarigen.

Uit de selectieprocedure van het VAPH waarbij rekening gehouden werd met het IROJ advies en de betrokken administraties, kwam een goedkeuring van 9 van de 15 aanvragen voor een totaal van 370.3 punten.

De Vlaamse beslissingsbrief vindt u hier: Beslissing Vaph mbt GIO OVL dd 08 augustus 2019