De kindreflex is een stappenplan ontwikkeld door het steunpunt Welzijn, Volksgezondheid den Gezin en wordt in 2019 geïmplementeerd binnen de sector geestelijke gezondheidszorg door het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling. De kindreflex beoogt het thema ouderschap en de bezorgdheden van de cliënt daaromtrent bespreekbaar te maken en zet in de op de detectie en de aanpak van verontrustende gezinssituaties.

Op 14 en 15 februari 2019 vonden twee infomomenten rond de Kindreflex plaats. Het ‘brandend platform’ voor de Kindreflex stond centraal: wat weten we uit wetenschappelijk onderzoek over de nood aan instrumenten zoals de Kindreflex? Hoe is deze ontwikkeld? Wat is de visie van cliënten en experten?… Op kindreflex.be is een terugblik te vinden in de vorm van een filmpje.

Vanaf mei worden er zowel een basisopleiding (het hoe, wat en waarom van de kindreflex) en workshops (oefenen met de kindreflex) voor GGZ medewerkers georganiseerd door het VECK.In elke workshop is een tweetal plaatsen voorzien voor geïnteresseerde jeugdhulpverleners (brede instap, RTJ, PH,…) die hun kennis en ervaring willen delen in de samenwerking met de volwassen-GGZ.

Meer info op www.kindreflex.be.

pp Kindreflex