Op 21 november organiseert het ACT (agentschap Jonegrenwelzijn- Afdeling Contunuïteit en Toegang)  samen met de voorzieningen die een aanbod ‘Kleinschalige Wooneenheden (KWE)’ hebben een infomoment waarbij ze in gaan op de verschillende aspecten van deze werkvorm. Ze gaan in op de concrete doelgroep, ze bekijken de matching van vraag/aanbod en gaan ook concreet in op hoe de voorzieningen het KWE aanbod invullen en welke de ervaringen zijn na ongeveer één jaar werken met KWE. 

In de uitnodiging vindt u alvast meer info omtrent programma en inschrijving (u mag deze zeker verder verspreiden).

 uitnodiging infomoment KWE