De partners van het A Way Home project en het Mind The Gap collectief nodigen beleidsmakers, jongerenwerkers, onderzoekers, netwerken, … uit naar de A Way Home inspiratiedagen om samen coalities te bouwen om uitsluiting van jongvolwassenen te voorkomen en te beëindigen: 18 Februari 2020, Brussel en 19 Februari 2020, Antwerpen.

 Jeugdzorg verlaten, maar ook andere transitiemomenten, brengen jongvolwassenen te vaak in kwetsbare situaties. Ze botsen op barrières in hun zoektocht naar zorgcontinuïteit, een thuis, een job, opleiding, … en lopen een hoog risico om thuisloos te worden. Het is tijd voor actie en samenwerking tussen alle actoren uit de verschillende sectoren (welzijn, wonen, werk, onderwijs, vrije tijd, …) zodat we het recht op een menswaardig bestaan voor alle jongvolwassenen realiseren. Het programma van de eerste dag is in het Engels, de tweede dag in het Nederlands.

Deelname is gratis. Binnenkort inschrijven en programma updates via deze link.

 Graag deze ‘save the date’ verspreiden binnen jullie netwerk.