Het IROJ adviseerde op haar vergadering de uitbreiding die het Agentschap Opgroeien voorziet voor delictgerichte contextbegeleiding

Het advies van het IROJ vindt u hier. IROJ advies delictgerichte contextbegeleiding