De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien Regie verspreidt bijgevoegde rondzendbrief mbt de realisatie van aanbod beveiligend verblijf en de beleidskeuzes betreffende de uitbouw van de residentiële capaciteit in de jeugdhulp.

Het decreet betreffende het nieuw jeugddeliquentierecht van 15 feb 2019 maakt de principiële keuze om gesloten begeleiding van minderjarige delictplegers duidelijk te scheiden van minderjarigen die omwille van een VOS situatie niet in hun thuissituatie of in een open setting kunnen verblijven. In een komende transitiefase van 3 jaar zal een groeipad voorzien worden voor de uitbreiding van de private residentiële capaciteit van organisaties.

Meer info en aanvraagvoorwaarden vindt u in de rondzendbrief_resid_cap_beveiligend_verblijf.

Aanvragen kunnen ingediend worden bij voorzieningenbeleid tot vrijdag 27/09/2019 via een aanvraagformulier (op www. jeugdhulp.be).

Het IROJ OVL formuleert haar advies over de ingediende dossiers op 08/11/2019. (Van zodra er meer zicht is op mogelijke IROJ adviescriteria worden deze hier gepubliceerd).

Op 24 juni 2019 organiseerde het IROJ OVL een opstartvergadering voor alle geïntereseerde kandidaten. Het verslag hiervan vindt u hier Verslag opstartvergadering 24 juni 2019. Ook in de andere regio’s werd een gelijkaardige opstartmoment georganiseerd door het IROJ. Terugkerende vragen werden gebundeld in FAQ juli 2019