Een goede samenwerking tussen gespecialiseerde geestelijke gezondheiszorg voor kinderen en jongeren en de andere partners in de jeugdhulp, de context en de jongeren zelf, is cruciaal. Outreaching vanuit GGZ naar de residentiële jeugdhulpvoorzieningen kan worden ingezet als bruggenbouwer en partner. Om tegemoet te komen aan de meervoudige problemen aan de kinderen en jongeren die verblijven in residentiële jeugdhulpvoorzieningen en de gemeenschapsinstellingen, ontwikkelt men een nieuw hulpprogramma gespecialiseerde geestelijke gezondheiszorg voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven.

Het netwerk GGZ voor kinderen en jongeren Radar dient het hulpprogramma verder te stroomlijnen ism het IROJ OVL. Aanvragen moeten voor 15 maart 2019 worden ingediend bij Vlaanderen, het advies van het IROJ wordt verwacht tegen eind maart 2019.

De oproep en template vindt u hier:
oproep_hulpprogramma_gespecialiseerde_ggz_jeugdhulp
template_ggz

IROJ advies mbt template outreach def