Wat denk jij over “participatieve hulpverlening”? Heb je er een eigen kijk op? Wil je er meer op inzetten maar weet je niet hoe?

SAM, steunpunt Mens en Samenleving, wil, in opdracht van de Vlaamse overheid – dep. WVG, te weten komen hoe jeugdhulpverleners en hun organisaties echt kijken naar participatie van minderjarigen en hun ouders. Daarnaast wil SAM ook nagaan wat de noden zijn en waar eventuele barrières liggen, om op beide niveaus, te gaan voor een maximale cliëntenparticipatie. De input zal gebruikt worden om te voorzien in een ondersteuningsaanbod “participatieve basishouding” en participatief werken in de jeugdhulp.

De enquêtes kan je hier vinden:
Enquête voor individuele hulpverlener
Enquête op organisatieniveau

Mogen we jullie uitnodigen om deze oproep tot deelname ruim te verspreiden?
Voor meer info: 0492/73.54.31 – yoni.gonnissen@samvzw.be