Naar aanleiding van de  vaststelling dat zowel voor crisisbegeleiding als voor crisisverblijf maar al te vaak geen geschikte vrije plaats gevonden wordt, besliste de Vlaamse overheid dat er in 2019 een extra aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij komt in alle regionale crisisnetwerken.
Deze uitbreiding investeert in een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp voor de cliënt in een crisissituatie.
Kandidaturen moeten uiterlijk op 21 december worden ingediend.
Meer info omtrent deze oproep vindt u  op www.jeugdhulp.be/uitbreidingsbeleid-jeugdhulp.