Op 18 april 2018 werd het doorlichtingsrapport van het Rekenhof over de crisisjeugdhulp gepresenteerd. Dat vermeldt dat er te vaak geen beroep kan gedaan worden op crisisjeugdhulp in Vlaanderen omwille van volzet aanbod. Dit doet zich voor zowel crisisbegeleiding als crisisverblijf voor. In afwachting van de programmatienorm voor crisisjeugdhulp wordt reeds een eerste versterking van het crisisnetwerk doorgevoerd door de overheid. Gezien de hoge nood en de druk op de crisisnetwerken de afgelopen jaren, komt er in 2019 al nieuw aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij in alle regionale crisisnetwerken. Deze uitbreiding investeert in een meer kwalitatieve en toegankelijke jeugdhulp voor de cliënt in een crisissituatie.

Deze oproep werd verpreid tijdens de eindejaarsperiode. Op het IROJ van 01/02/2019 wordt hieromtrent een advies geformuleerd vanuit OVL.

Meer info over de oproepingsbrief en veelgestelde vragen vindt u hier