Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht (15 feb 2019) kiest er uitdrukkelijk voor om een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op jongeren die een delict plegen. In bijgevoegde  rondzendbrief lees je alles over de modaliteiten tot kandidaatstelling voor het organiseren van een ambulant aanbod als reactie op delicten.

Aanvragen dienen ten laatste op 07/06/2019 ingediend te worden bij voorzieningenbeleid@jongerenwelzijn.be. Een standaardformulier is vanaf 13 mei terug te vinden http://www.jeugdhulp.be. Het IROJ OVL adviseert deze aanvragen op 14/06/2019.