In 2019 wordt er in Vlaanderen ingezet op de verdere uitbouw van het aanbod aan rechtstreeks toegankelijke hulp (meerderjarigen en minderjarigen).

In bijgevoegde nota wordt de verdere werkwijze over de reguliere uitbreiding van RTH (1) en van begeleid werken (2) toegelicht. Wat de flexibele inzet van RTH-middelen voor inclusieve trajecten minderjarigen (3) en het respijtzorgplan (4) betreft, licht men ook kort de stand van zaken toe.

concreet mbt minderjarigen:

  • De middelen mbt uitbreiding reguliere RTH worden verdeeld per zorgregio op basis van de bevolkingscijfers.
  • Per zorgregio doen de betrokken regio’s een voorstel van verdeling onder de vergunde zorgaanbieders.
  • Prioriteiten, werkwijze en timing worden in de oproep verduidelijkt.

Indienen van een voorstel per zorgregio over de verdeling van de RTH-punten kan tot ten laatste 30 juni 2019, mits positief advies van het IROJ. Start van de uitbreiding wordt voorzien vanaf 1 september 2019 mits goedkeuring (bij een latere goedkeuring, start de uitbreiding op een latere datum).

Het IROJ OVL heeft op 14/06/2019 obv een rapport van het platform minderjarigen een advies geformuleerd omtrent deze aanvragen: