Deze oproep omvat een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp om de participatie van opgroeiende kinderen met een (vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten, zoals kinderopvang en het gewoon onderwijs te bevorderen. Hiervoor wordt binnen het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp een nieuwe functie gecreëerd: ‘globale inclusieve ondersteuning’ (GIO).

meer info kan u lezen in onderstaande documenten of op de website van het VAPH.

Aanvragen in het kader van deze omzendbrief moeten worden ingediend ten laatste op 22 mei 2019.
Het IROJ OVL heeft deze aanvragen op 14 juni 2019 geadviseerd obv een voorstel uitgewerkt door het platform minderjarigen.