Het decreet Jeugddelinquentierecht is finaal goedgekeurd en treedt in werking op 1 september 2019. In april en mei organiseren SAM en de afdelingen Voorzieningenbeleid en Gemeenschapsinstellingen van Jongerenwelzijn regionale infosessies met verschillende thema’s.

Programma

  • 08:45  Onthaal met koffie
  • 09:30  Inleiding  (door Lieve Balcaen, SAM vzw)
  • 09:40  Het decreet Jeugddelinquentierecht  (door Lieve Balcaen, SAM vzw)
  • 10:40  Delictspecifieke reacties op jeugddelinquentie: het private aanbod (door David Debrouwere, afdeling Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn)
  • 11:20  Koffiepauze
  • 11:50  Gemeenschapsinstellingen. Wat is nieuw? (door Magda Massoels, afdeling Gemeenschapsinstellingen Jongerenwelzijn)
  • 12:30  Vragen
  • 13:00  Einde

Inschrijven:

https://www.surveygizmo.com/s3/4887047/Inschrijving-regionale-infosessies-Jongerenwelzijn-en-SAM

Meer info:

https://www.jeugdhulpoostvlaanderen.be/