Op de valreep van 2018 werd de oproep ‘outreach in de jeugdhulp’ gelanceerd (zie eerder bericht op deze website).

Tine Notredame werd aangesteld als coördinator vanuit Radar om deze template vorm te geven, samen met de diverse betrokken zorgactoren, het IROJ en de GI. Spijtig genoeg is Tine ziek gevallen. Liesl Vereecke (Radar, Connect) zal haar in deze vervangen. Intussen werd met een kleine groep (GI, ACT, Radar, IROJ, outreach Vlaanderen en GGZ) nagedacht over de aanpak van deze template. Karen Godfrin (ggz-cgg ZOVL) is bereid gevonden het voorzitterschap op te nemen, samen met een nog nader te bepalen partner. De template benadrukt intersectorale samenwerking. Hieronder vinden jullie een aanzet van een eerste stappenplan. Wie graag input geeft en/of zich engageert voor de schrijfgroep kan via zijn sector afgevaardigde in het  IROJ alle info doorgeven op het IROJ van 01/02/2019 (zie ook mail gericht aan de IROJ leden).

stappenplan template outreach OVL

IROJ advies mbt template outreach def

Beslissing Agentschap Opgroeien