Elk kind, jongere, ouder of opvoedingsverantwoordelijke in de jeugdhulp heeft recht op bijstand door een vertrouwenspersoon. Daarnaast wordt in de jeugdhulp ook veel gewerkt met steunfiguren. Op deze studiedag vertrekken we vanuit de juridische benadering van het recht op bijstand voor cliënten in de jeugdhulp en trekken we het thema open naar het belang van het netwerk en de plaats van steunfiguren en natuurlijk mentorschap daarbinnen.

We bekijken hoe de positie van kinderen, jongeren en ouders zo versterkt kan worden. We nemen tijd voor getuigenissen én voor reflectie. Wat zijn valkuilen en hoe kunnen we die vermijden? Wat zijn mogelijkheden en hoe kunnen we die versterken? En welke rol kan de overheid hierin spelen?

Deze studiedag is gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk.

studiedag 2 dec 2019_vertrouwenspersoon_steunfiguur

Voor hulpverleners, middenkaders en directies uit de jeugdhulp

 programma en inschrijvingen