De meeste jongeren in een crisissituatie worden opgevangen in de reguliere werking van hulporganisaties. Maar dat lukt niet altijd, omdat er bijvoorbeeld meer nodig is dan wat de hulpverleners daar kunnen bieden. In dat geval kan de crisisjeugdhulp een oplossing zijn. Hulpverleners, magistraten of ouders kunnen daarvoor terecht bij regionale crisismeldpunten. Momenteel zijn dat er zes in heel Vlaanderen, ingebed in de CAW’s. Zij gaan dan samen met de persoon die hulp vraagt, op zoek naar een gepaste oplossing. Dat kan bijvoorbeeld mobiele crisisbegeleiding zijn, vaak aan huis, of een crisisverblijf met begeleiding, wat residentieel is. De 2,3 miljoen euro extra middelen worden verdeeld over die twee opties. Voor het crisisverblijf met begeleiding mikt Jongerenwelzijn op 20 extra plaatsen. Jongeren kunnen daar tot twee weken lag verblijven. In totaal zouden op jaarbasis dus ongeveer 400 jongeren meer geholpen kunnen worden.

Met de bijkomende middelen voor mobiele crisisbegeleiding in Vlaanderen wil men 100 extra minderjarigen op jaarbasis kunnen helpen. De capaciteit van de diensten voor crisishulp aan huis stijgt daardoor van 582 naar 651, een stijging van 10 procent.

In Oost-Vlaanderen kreeg De Cocon 8 extra modules voor crisishulp aan huis. Er is vooral gekozen voor ‘crisishulp aan huis’, waarbij een hulpverlener in een crisissituatie mee het gezin ondersteunt en terug op weg helpt om een uithuisplaatsing te vermijden.

Daarnaast kregen OOOC De Morgenster, OOOC De Bries en OOOC Amon elk 1 extra module voor crisisverblijf met begeleiding. De voorkeur werd gegeven aan het versterken van bestaand aanbod om de bestaande expertise te versterken.