ELK KIND HEEFT HET RECHT om veilig op te groeien in zijn/haar gezin van oorsprong. In geval dit niet mogelijk is, is PLEEGZORG de eerste overweging.

Het IROJ OVL en haar forumgroep jonge kinderen wil inzetten op een maatschappijvisie over GEDEELD EN ONDERSTEUND OUDERSCHAP en zorg voor kinderen, ook in situaties waarin ouders voor korte of lange termijn niet alleen of zelfstandig de dagelijkse opvoeding van hun kinderen kunnen opnemen.

Laat dit document een inspiratiebron zijn voor alle jeugdhulpverlening!

Intersectorale_trajecten_jonge_kinderen_engagementstekst_20171121 (002)