Gezin en Handicap organiseert op 21 maart een informatieavond over BuSO schoolverlaters. Zie website.