//1 Gezin 1 Plan Waas en Dender

1 Gezin 1 Plan Waas en Dender

Zoals gekend werd het project dat binnen W&D ingediend werd, goedgekeurd en dient er tegen medio april een zgn. ‘fase 2-sjabloon’ ingediend te worden.
Naast een verdere inhoudelijke uitwerking bevat deze ook een voorstel van middelenverdeling.
Inhoudelijk zijn de speerpunten ondermeer het reduceren van de wachttijd voor gezinnen met een RTH-ondersteuningsnood en het beter coördineren van de ondersteuning wanneer diverse actoren in hetzelfde gezin actief zijn.
De effectieve opstart van het samenwerkingsverband wordt in september 2018 verwacht.

2018-04-16T13:05:50+00:00 16 apr 2018|regio Waas & Dender|