Op 21/02/2019 organiseert het netwerkoverleg W&D  opnieuw een vorming rond ‘hoe omgaan met verontrusting’.
Aan de hand van enkele concrete casussen organiseren we een dialoog tussen het brede werkveld en de gemandateerde voorzieningen. Noteer deze datum alvast, een uitnodiging volgt later!