Op 21/02 in de NM gaan er  dialoog-casustafels door met hulpverleners en de gemandateerde voorzieningen waarbij aan de hand van casusbesprekingen gepoogd wordt de samenwerking te verdiepen of te verbeteren.
– Op 2 tafels wordt de concrete samenwerking met de gemandateerde voorzieningen besproken adhv geanonimiseerde casussen
– Op 1 tafel wordt er meer beleidsmatig naar de samenwerking gekeken

Deze dialoogtafels gaan door in het CAW van Dendermonde.
Inschrijven kan je via deze link.