David vraagt om, na diverse jaren het voorzitterschap van het netwerkoverleg W&D opgenomen te hebben, deze naar een collega van het netwerk te kunnen overdragen.
We doen hierbij een warme oproep aan de leden van het netwerkoverleg om zich bij David kandidaat te stellen.