Op het netwerkoverleg W&D van 11/12 werd bevraagd welke partners vóór 21/12 een projectaanvraag zullen indienen.

De 4 OOOC’s binnen OVL (in onze subregio is dit vzw LIA) verkennen op dit moment of zij gezamenlijk een aanvraag zullen indienen voor de modules crisisopvang en/of crisisbegeleidingen.
Vanuit de nood die het crisismeldpunt formuleerde inzake de aanwezigheid van ASS-expertise, verkennen MFC De Hagewinde en Tanderuis op dit moment met het meldpunt wat zij inzake crisisbegeleidingen zouden kunnen betekenen.
Ook de CKGs in OVL (in onze subregio is dit vzw Open Poortje) denken na of zij (samen) op de oproep ingaan.