• Werf 1: 1 gezin – 1 plan
    De aanwervingen van de eerstelijns psychologische functies en gezinsplancoaches is lopende.
    Een aantal voorzieningen zijn reeds op 01/09/2018 gestart met het inzetten van hun extra capaciteit, vanaf 01/01/2019 draaien we op volle toeren.
  • Werf 3: kleine wooneenheden en burgerinitiatieven
    Via een samenwerkingsverband tussen vzw Lia, Hof Ter Welle en De Hagewinde zal er begin 2019 een extra residentieel aanbod voor jongvolwassenen ontstaan van 4 plaatsen kleine wooneenheden in Beveren en 4 plaatsen in Lokeren.
    De toegekende capaciteit Burgerinitiatieven waarbij vrijwilligers ingezet worden om voor jongvolwassenenn duurzame contexten te creëren, wordt de komende maanden inhoudelijk uitgewerkt zodat ook hiermee begin 2019 gestart kan worden.