Oproep wordt gelanceerd. Pleegzorg wordt speerpunt voor de zeer kwetsbare jongeren.
Indien er binnen de pleegzorg geen oplossing wordt gevonden zal er netwerkgericht worden ingezet. Deze rol wordt door CKG opgenomen. De uitwerking van werf 2 zal regionaal worden afgestemd.