Op 12 juni ging er een infomoment door waarbij het aanbod GGZ voor kinderen en jongeren regio Aalst werd toegelicht. RADAR, CGG en CAR stelden beknopt hun werking voor in plenum. Daarna werd er afgesloten met een standenmarkt gekoppeld aan een netwerkmoment. We mochten rekenen op een intersectorale groep van meer dan 60 aanwezigen uit het brede Aalsterse welzijnsveld (Stad, OCMW, Kind en Gezin, CAW/JAC, Huizen van het Kind, CLB, huisartsen, CKG, …). In het najaar wordt een gelijkaardig infomoment georganiseerd in regio Oudenaarde.