Oost-Vlaanderen

/Oost-Vlaanderen

Beslissingsbrief GIO (Globale Individuele Ondersteuning bij minderjarigen) VAPH

Erkende RTH voorziengen konden een aanvraag indienen voor de nieuwe functie GIO, een rth functie die specifiek inzet op de participatie van jonge kinderen (tot het eerste leerjaar) met extra zorgnoden id reguliere opvang en onderwijs, met nadruk op de overgangsmomenten van thuis naar opvang, van opvang naar kleuterschool,... [...]

Infodag tienerpooierproblematiek door Federale politie 23/09/2019

Op maandag 23 september 2019 organiseert de Federale Politie Oost-Vlaanderen een infodag met als onderwerp mensenhandel, met een specifieke aandacht voor de loverboy-tienerpooier problematiek. Hiervoor laat de Federale Politie enkele ervaren sprekers uit het werkveld aantreden die dagelijks bezig zijn met deze slachtoffers en hun context. U gelieve hieronder een [...]

2019-07-10T10:37:10+00:0010 jul 2019|Nieuwsbrief8-OVL, Oost-Vlaanderen|

Extra workshops cultuursensitief werken in jeugdhulp 19/09 en 21/11 (vm)

Het IROJ OVL organiseert, samen met OTA vzw, 2 extra workshops cultuursensitief werken in de jeugdhulp. Er wordt opnieuw gestart met een korte voorstelling van OTA. Aan de hand van enkele oefeningen staan we stil bij referentiekaders, handelingsverlegenheid en verbinding maken, enkele aandachtspunten in interculturele contacten komen aan bod. Nadien reflecteren [...]

2019-07-10T11:05:04+00:0005 jun 2019|Nieuwsbrief8-OVL, Oost-Vlaanderen|

IROJ organiseert di 28/05 14u opstartverg. kandidaten Delictgerichte Contextbegeleiding

Beste Jeugdhulppartners, Op 06/05/2016 verscheen de oproep mbt delichtgerichte contextbegeleiding. Als IROJ OVL vinden we het belangrijk om intersectoraal mensen en organisaties samen te brengen om nieuw uitbreidingsbeleid samen vorm te geven. Bij deze nemen we graag het initiatief om geïnteresseerden uit te nodigen voor een opstartvergadering betreffende deze [...]

2019-06-04T15:07:25+00:0022 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Richtsnoeren jongvolwassenen

Eind 2017 werd vanuit voorzieningenbeleid een vragenlijst gestuurd naar de diverse sectoren, met als doel het in kaart brengen van goede praktijken die de overgang van jeugdhulp naar een stabiele verblijfssituatie faciliteren. Naast tal van goede praktijken1, kwam uit de antwoorden naar voren dat er nood is aan ‘richtsnoeren’/’handvatten’ [...]

2019-05-23T08:16:07+00:0021 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|