Home/Oost-Vlaanderen/Nieuwsbrief7-OVL

IROJ organiseert di 28/05 14u opstartverg. kandidaten Delictgerichte Contextbegeleiding

Beste Jeugdhulppartners, Op 06/05/2016 verscheen de oproep mbt delichtgerichte contextbegeleiding. Als IROJ OVL vinden we het belangrijk om intersectoraal mensen en organisaties samen te brengen om nieuw uitbreidingsbeleid samen vorm te geven. Bij deze nemen we graag het initiatief om geïnteresseerden uit te nodigen voor een opstartvergadering betreffende deze [...]

2019-06-04T15:07:25+02:0022 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Richtsnoeren jongvolwassenen

Eind 2017 werd vanuit voorzieningenbeleid een vragenlijst gestuurd naar de diverse sectoren, met als doel het in kaart brengen van goede praktijken die de overgang van jeugdhulp naar een stabiele verblijfssituatie faciliteren. Naast tal van goede praktijken1, kwam uit de antwoorden naar voren dat er nood is aan ‘richtsnoeren’/’handvatten’ [...]

2019-05-23T08:16:07+02:0021 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep aanbod beveiligend verblijf

De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien Regie verspreidt bijgevoegde rondzendbrief mbt de realisatie van aanbod beveiligend verblijf en de beleidskeuzes betreffende de uitbouw van de residentiële capaciteit in de jeugdhulp. Het decreet betreffende het nieuw jeugddeliquentierecht van 15 feb 2019 maakt de principiële keuze om gesloten begeleiding van minderjarige delictplegers [...]

2019-07-24T15:54:12+02:0013 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep VAPH globale individuele ondersteuning

Deze oproep omvat een uitbreiding van de rechtstreeks toegankelijke hulp om de participatie van opgroeiende kinderen met een (vermoeden van) een handicap in inclusieve contexten, zoals kinderopvang en het gewoon onderwijs te bevorderen. Hiervoor wordt binnen het kader van rechtstreeks toegankelijke hulp een nieuwe functie gecreëerd: ‘globale inclusieve ondersteuning’ (GIO). [...]

2019-06-18T11:36:09+02:0010 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep uitbreidingsbeleid delictgerichte contextbegeleiding

Het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht (15 feb 2019) kiest er uitdrukkelijk voor om een heldere, snelle en constructieve reactie te geven op jongeren die een delict plegen. In bijgevoegde  rondzendbrief lees je alles over de modaliteiten tot kandidaatstelling voor het organiseren van een ambulant aanbod als reactie op delicten. Aanvragen [...]

2019-06-18T11:34:27+02:0007 mei 2019|Nieuwsbrief7-OVL, Oost-Vlaanderen|