/Oost-Vlaanderen

Oproep hulpprogramma gespecialiseerde GGZ voor k/j die in jeugdhulp verblijven

Een goede samenwerking tussen gespecialiseerde geestelijke gezondheiszorg voor kinderen en jongeren en de andere partners in de jeugdhulp, de context en de jongeren zelf, is cruciaal. Outreaching vanuit GGZ naar de residentiële jeugdhulpvoorzieningen kan worden ingezet als bruggenbouwer en partner. Om tegemoet te komen aan de meervoudige problemen aan [...]

2019-03-29T15:30:36+00:00 11 jan 2019|Nieuwsbrief4-OVL, Oost-Vlaanderen|

Oproep uitbreidingsbeleid crisisbegeleiding en crisiopvang

Op 18 april 2018 werd het doorlichtingsrapport van het Rekenhof over de crisisjeugdhulp gepresenteerd. Dat vermeldt dat er te vaak geen beroep kan gedaan worden op crisisjeugdhulp in Vlaanderen omwille van volzet aanbod. Dit doet zich voor zowel crisisbegeleiding als crisisverblijf voor. In afwachting van de programmatienorm voor crisisjeugdhulp wordt [...]

2019-01-25T17:07:19+00:00 11 jan 2019|Nieuwsbrief4-OVL, Oost-Vlaanderen|

Save the date-Inspiratiedag Participatief Werken 12 maart 2019

In het regioplan van het IROJ Ovl 2018 is onder het thema cliëntparticipatie de actie ‘participatie in de jeugdhulp stimuleren: organiseren van een regionaal uitwisselingsmoment van inspirerende praktijken opgenomen. Op 13 maart 2018 vond een 1ste inspiratiedag plaats, op 12 maart 2019 organiseert de IROJ werkgroep participatie een 2de inspiratiedag [...]

2018-11-30T14:16:13+00:00 30 nov 2018|Oost-Vlaanderen|

Oproep uitbreiding crisisjeugdhulp

Naar aanleiding van de  vaststelling dat zowel voor crisisbegeleiding als voor crisisverblijf maar al te vaak geen geschikte vrije plaats gevonden wordt, besliste de Vlaamse overheid dat er in 2019 een extra aanbod crisisverblijf (met begeleiding) en crisisbegeleiding bij komt in alle regionale crisisnetwerken. Deze uitbreiding investeert in een [...]

2018-11-26T19:28:37+00:00 26 nov 2018|Nieuwsbrief3-OVL, Oost-Vlaanderen|

IROJ vormingsmoment 10/12: inspiratie&steun bij verlenen van hulp aan jongvolwassenen

uitnodiging_'Inspiratie en steun bij het verlenen van hulp aan jongvolwassenen in 2019' Het IROJ OVL (werkgroep jongvolwassenen) organiseert op maandag 10 dec 2018 een vormingsmoment voor stafmedewerkers en hulpverleners die werken met jongvolwassenen. Inspirerende praktijken en nieuwe initiatieven worden toegelicht. Programma en inschrijving in bijlage.

2018-11-26T19:01:46+00:00 12 nov 2018|Nieuwsbrief3-OVL, Oost-Vlaanderen|