Home/regio Deinze-Eeklo-Gent

Autisme Chat

Begeleid je mensen met een autisme spectrum stoornis. Werp ook eens een blik op Autisme Chat. De chat is anoniem, gratis en wordt bemand door professionele begeleiders. Dit is een samenwerking tussen de thuisbegeleidingsdiensten van de Liga Autisme Vlaanderen.

Veranderingen bij Kind & Gezin

Kind & Gezin werkt sinds begin 2019 met 9 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen. Het lokaal team van Kind en Gezin wordt naast verpleegkundigen en gezinsondersteuners versterkt met: een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. Zie overzicht.

Casustafels verontrusting en maatschappelijke noodzaak

Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Oost-Vlaanderen (IROJ) organiseert op 26 februari samen met de Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp van Deinze – Eeklo – Gent een casustafel rond verontrusting en maatschappelijke noodzaak. Doelstelling is dat dit de samenwerking en afstemming tussen de brede jeugdhulp en de gemandateerde voorzieningen ten goede komt. Zie [...]