/Waas en dender
Waas en dender2018-01-16T09:35:39+00:00

Nieuws uit Waas & Dender

Dialoogtafels rond verontrusting op 21/02

Op 21/02 in de NM gaan er  dialoog-casustafels door met hulpverleners en de gemandateerde voorzieningen waarbij aan de hand van casusbesprekingen gepoogd wordt de samenwerking te verdiepen of te verbeteren. - Op 2 tafels wordt de concrete samenwerking met de gemandateerde voorzieningen besproken adhv geanonimiseerde casussen - Op 1 tafel wordt er meer beleidsmatig naar de samenwerking gekeken Deze dialoogtafels gaan door in het CAW van Dendermonde. Inschrijven kan je via deze link.

11 dec 2018|Nieuwsbrief4-WD, regio Waas & Dender|

Uitbreiding crisisopvang/begeleiding in W&D

Op het netwerkoverleg W&D van 11/12 werd bevraagd welke partners vóór 21/12 een projectaanvraag zullen indienen. De 4 OOOC's binnen OVL (in onze subregio is dit vzw LIA) verkennen op dit moment of zij gezamenlijk een aanvraag zullen indienen voor de modules crisisopvang en/of crisisbegeleidingen. Vanuit de nood die het crisismeldpunt formuleerde inzake de aanwezigheid van ASS-expertise, verkennen MFC De Hagewinde en Tanderuis op dit moment met het meldpunt wat zij inzake crisisbegeleidingen zouden kunnen betekenen. Ook de CKGs in [...]

11 dec 2018|regio Waas & Dender|

Stand zaken werf 1 en werf 3 in onze regio

Werf 1: 1 gezin - 1 plan De aanwervingen van de eerstelijns psychologische functies en gezinsplancoaches is lopende. Een aantal voorzieningen zijn reeds op 01/09/2018 gestart met het inzetten van hun extra capaciteit, vanaf 01/01/2019 draaien we op volle toeren. Werf 3: kleine wooneenheden en burgerinitiatieven Via een samenwerkingsverband tussen vzw Lia, Hof Ter Welle en De Hagewinde zal er begin 2019 een extra residentieel aanbod voor jongvolwassenen ontstaan van 4 plaatsen kleine wooneenheden in Beveren en 4 plaatsen in [...]

28 sep 2018|Nieuwsbrief3-WD, regio Waas & Dender|

Groeipakket

Wijziging in kinderbijslagfonds vanaf 1/1/2019. Dit zal vanaf dan groeipakket heten. Vanuit Dender wordt er een boterhammen met soep toelichting worden gegeven op 2 oktober. Vanuit Waasland zijn er 4-tal momenten regionaal georganiseerd om vorming rond te geven. Meer info via deze link.

27 jun 2018|Nieuwsbrief1-WD, regio Waas & Dender|

Netwerkmoment Jeugdhulp Dendermonde

In navolging van de netwerkstuurgroep van 7 december 2017 en de bespreking van het project 1G-1P, is er vanuit het RWOD en De Capelderij, het initiatief ontstaan om de jeugdhulp in de regio Dender beter in kaart te brengen, elkaar te leren kennen evenals elkaars noden te detecteren. Er is een eerste ontmoetingsmoment op dinsdag 24 april (14u – 16u) voor alle partners uit regio Dender. Meer info te verkrijgen via RWO Dendermonde: info@rwod.be  

16 apr 2018|regio Waas & Dender|

1 Gezin 1 Plan Waas en Dender

Zoals gekend werd het project dat binnen W&D ingediend werd, goedgekeurd en dient er tegen medio april een zgn. ‘fase 2-sjabloon’ ingediend te worden. Naast een verdere inhoudelijke uitwerking bevat deze ook een voorstel van middelenverdeling. Inhoudelijk zijn de speerpunten ondermeer het reduceren van de wachttijd voor gezinnen met een RTH-ondersteuningsnood en het beter coördineren van de ondersteuning wanneer diverse actoren in hetzelfde gezin actief zijn. De effectieve opstart van het samenwerkingsverband wordt in september 2018 verwacht. [...]

16 apr 2018|regio Waas & Dender|