/Zuid-Oost-Vlaanderen
Zuid-Oost-Vlaanderen2018-01-16T09:36:31+00:00

Nieuws uit Zuid-Oost-Vlaanderen

Studiedag Open Vizier

RADAR organiseert op 26/10 een studiedag in Aalst om inspiratie en kennis te bieden. Vertrekkend van een algemeen breed kader over de geschiedenis van migratie en de impact hiervan op de hedendaagse samenleving tot het meer verdiepen in specifieke thema's aan de hand van workshops of interactieve lezingen. Het thema van de dag is het aannemen van een open houding,  bewustwording van je eigen referentiekader, ... Kortom: een open vizier. Meer info & inschrijven: https://www.popovggz.be/?action=onderdeel&onderdeel=580&titel=Cultuursensitieve+zorg

02 okt 2018|regio Zuid-Oost-Vlaanderen|

Infomoment GGZ kinderen en jongeren

Op 12 juni ging er een infomoment door waarbij het aanbod GGZ voor kinderen en jongeren regio Aalst werd toegelicht. RADAR, CGG en CAR stelden beknopt hun werking voor in plenum. Daarna werd er afgesloten met een standenmarkt gekoppeld aan een netwerkmoment. We mochten rekenen op een intersectorale groep van meer dan 60 aanwezigen uit het brede Aalsterse welzijnsveld (Stad, OCMW, Kind en Gezin, CAW/JAC, Huizen van het Kind, CLB, huisartsen, CKG, …). In het najaar wordt een gelijkaardig infomoment [...]